POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ STARKER AIR MID-TOWER

Online Partner

Retailers

Chcete-li přepnout na software základní desky z ovládání osvětlení ARGB, stiskněte a podržte tlačítko LED na panelu I/O po dobu 5 sekundy a počkejte na bliknutí. Dalším stisknutím přepnete zpět na ovládání z panelu I/O.