Privacy policy

ADATA zet zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website en van alle klanten die onze producten kopen. ADATA heeft betrekking op ADATA Technology Co. Ltd en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
Het privacybeleid (het "Beleid") hieronder is bedoeld om te helpen begrijpen welke persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe die informatie wordt gebruikt. Door het gebruik van de website van ADATA en/of door het indienen van persoonlijke informatie aan ADATA, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie op de wijze, verstrekt in het beleid. Als u niet akkoord gaat met het beleid, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website van ADATA of het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ADATA.

Informatie verzameld op de website van ADATA

De website van ADATA, e-mailberichten en online advertenties kunnen gebruik maken van "cookies" en andere opspoortechnologieën. De niet-persoonlijke informatie die wordt verkregen met deze technologieën wordt gebruikt om toezicht te houden en de presentie van de website en gebruikerservaring te verbeteren. Sommige informatie wordt automatisch geregistreerd en opgeslagen in logfiles. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, het type browser en de taal, internet service provider, verwijzing en exit-pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel, en gegevens over klikgedrag.

Wij gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, om te leren over het gedrag van de gebruikers van de site, maar ook om demografische gegevens over onze gebruikers als geheel te verzamelen. ADATA kan deze informatie gebruiken in onze marketing en reclame diensten.

Informatie afkomstig van productregistratie

Ons doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie van onze gebruikers is om ADATA te helpen een dienst te leveren, die de gebruiker heeft gevraagd, en/of te leren over eindgebruikers en potentiële eindgebruikers van onze producten, zodat wij beter functies van het product, de prestaties en ondersteuning af kunnen stemmen, en extra informatie en mogelijkheden kunnen bieden. Verzamelde persoonlijke informatie omvat uw naam, adres, telefoonnummer, details van de aankopen en andere informatie kan dan worden gebruikt om u te identificeren en is op vrijwillige basis door u aan ADATA voorgelegd.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens verzameld door ADATA wordt veilig opgeslagen en ADATA zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, leasen, verhuren of op andere wijze aan derden onthullen, tenzij hieronder anders vermeld.
A. ADATA kan uw persoonlijke gegevens gemeenschappelijk gebruiken als wij uw toestemming hebben om dit te doen.
B. ADATA kan worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan bepaalde autoriteiten of andere derde partijen op grond van dwingend recht of gerechtelijke bevel(en). ADATA kan ook uw persoonlijke gegevens onthullen of op andere wijze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de legitieme belangen van ADATA te verdedigen, bijvoorbeeld in civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve procedures.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u bijhouden, of u wenst persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen, of als u wilt dat wij ophouden met het sturen van reclame- of direct marketing materialen, kunt u contact met ons opnemen op AskADATA@adata.com.tw. Het kan echter nodig zijn, dat ADATA u identificeert en vraagt om aanvullende informatie om aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen. Houd er ook rekening mee dat het toepasselijk recht beperkingen en andere bepalingen die betrekking hebben op uw bovenstaande rechten kan bevatten.

Wijzigingen in het privacybeleid

ADATA behoudt zich het recht voor om het beleid te wijzigen als zij dit nodig acht. Eventuele veranderingen in het beleid zullen worden aangekondigd op de ADATA website. Uw gebruik van de website van ADATA na een dergelijke wijziging bevestigt uw akkoord met enig herzien beleid.