Garantie Informatie

 

Deze garantie geldt uitsluitend en in zijn geheel voor alle producten van het merk XPG (alleen voor zover het gaat om die producten genoemd in Artikel 1 hieronder, hierna "Producten" genoemd), en overstijgt alle andere garanties en verklaringen, mondeling of schriftelijk, tussen u en XPG.

 

1. Geldende Producten en Garantievoorwaarden
* Voorbeeld van Producten zonder Garantie

Een een jaar garantie Een twee jaar garantie Een drie jaar garantie Een vijf jaar garantie

● XPG INFAREX M20
● XPG INFAREX M10+R10
● XPG INFAREX R10
● XPG INFAREX K10
● XPG INFAREX K20
● XPG EX500

● XPG Gaming Audio
● XPG BATTLECRUISER
● XPG INVADER
● XPG BATTLEGROUND XL
● XPG BATTLEGROUND XL PRIME
● XPG SUMMONER

● XPG SD700X

● XPG Gaming SSD
● XPG LEVANTE

Een zes jaar garantie Een tien jaar garantie Een levenslange garantie

● XPG SX950

● XPG CORE REACTOR

● XPG Gaming Memory Module
● XPG Gaming Memory Card

Opmerking 1 : De SSD is gebaseerd op de TBW of garantieperiode.

Opmerking 2 : De garantievoorwaarden voor externe SSD’s/geheugenkaarten dekken de volgende gebruiksscenario’s niet :
A. Videobewaking
B. Beveiliging
C. Bewaking
D. IP-camera’s
E. Opname in de auto
F. Continue opname setup boxen
G. Apparaten voor continue gegevensregistratie zoals servers

Opmerking 3 : XPG behoudt zich het recht voor te bepalen welke producten in aanmerking komen voor reparatie.


1.1 XPG DRAM-modules:
XPG DRAM-modules worden alle gedekt door een levenslange garantie die begint op de aankoopdatum.

1.2 XPG Solid State Drives:
XPG SSD's worden gedekt door een beperkte garantie van vijf jaar die begint op de aankoopdatum.
Uitzonderingen:
(1) SX950 gedekt door een beperkte garantie van zes jaar.
(2) SX6000 Lite is gedekt door een beperkte garantie van drie jaar vóór 1 juli 2019.

1.3 XPG Externe opslag:
XPG externe HDD's en externe SSD's worden gedekt door een garantie van drie jaar die begint op de aankoopdatum.

1.4 XPG Gaming Audio:
XPG Gaming Audio wordt gedekt door een garantie van twee jaar die begint op de aankoopdatum.

1.5 XPG Gamemuis, Gamemuismat , Gametoetsenbord:
XPG Gamemuis, Gamemuismat , Gametoetsenbord worden gedekt door verschillende garantievoorwaarden voor verschillende producten.

1.6 XPG Game PC Component:
XPG Game PC Component wordt gedekt door twee jaar garantie vanaf de datum van aankoop.
Uitzondering: XPG CORE REACTOR wordt gedekt door tien jaar garantie en XPG LEVANTE door vijf jaar garantie.

 

* Opmerking: In het geval dat een wet of regelgeving van een specifiek land/regio een garantie vereist met specifieke voorwaarden voor Producten, dan zal XPG in een dergelijk land/regio garantieservice verschaffen aan die lokale consumenten in overeenstemming met een dergelijke wet of regelgeving.

 

2. Garantieservice

2.1 Onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden hieronder, biedt XPG, zonder enige kosten in rekening te brengen, vervangings- of hersteldiensten aan binnen de geldende garantietermijn aan onze klanten voor defecte Producten (hierna "Garantieservice" genoemd). De garantietermijn begint vanaf de oorspronkelijke dag van aankoop. Als Garantieservice nodig is, dient documentatie die de oorspronkelijke dag van aankoop kan bewijzen te worden aangeleverd. Als de oorspronkelijke dag van aankoop niet kan worden bepaald, zal het begin van de garantietermijn worden bepaald door XPG volgens het serienummer van het Product.

2.2 Neem contact op met de lokale verkoper waar de aankoop is gedaan voor hulp. Of u kunt, naar uw keuze, een Verzoek tot Service doen op ADATA’s RMA service webpagina. Door dit verzoek op de webpagina zal XPG Garantieservice bieden vanuit het XPG hoofdkantoor. In dit geval zullen de kosten voor transport en desbetreffende verzekering voor de levering van het Product aan XPG worden gedragen door u, en zal XPG de kosten dekken van al het overige transport en desbetreffende verzekering bij het terugzenden van het Product naar u na het volbrengen van de Garantieservice.

2.3 Let op dat:
(1) XPG het defectieve Product kan vervangen met een reserveproduct uit de voorraad in plaats van het Product te repareren, en na de vervanging kan XPG zich op eigen besluit van defectieve Producten ontdoen. Daarom kan het zijn dat de gerepareerde Producten die u in dit geval ontvangt niet de originele Producten zijn die u heeft verzonden voor Garantieservice, en dat het originele Product tevens niet naar u teruggezonden zal worden.
(2) In het geval dat productie van het Product is gestaakt of dat repareerservice in de fabriek niet langer wordt aangeboden, zal XPG op eigen besluit een vervanging bieden voor een dergelijk Product van een gelijkwaardig niveau of klasse.

 

3. Omvang van de Garantie en Disclaimer

3.1 Deze garantie geldt niet voor defecten of schades aan Producten veroorzaakt door factoren gerelateerd aan menselijke fouten of enige andere ongewone factoren, waaronder, maar niet beperkt tot:
(1) Storingen of schades veroorzaakt door overmacht zoals natuurrampen of enig ongepast gebruik door een persoon.
(2) Het product is gerepareerd of gedemonteerd door een onbevoegd persoon.
(3) Het garantielabel is veranderd, beschadigd of ontbreekt.
(4) Het serienummer van het Product voldoet niet aan de gegevens van XPG of is moeilijk te achterhalen.

Voorbeeld van Producten zonder Garantie

3.2 De Garantie geldt NOOIT voor het herstellen of back-up van digitale data in het Product. XPG garandeert de volledigheid van de digitale gegevens opgeslagen in het Product gedurende en na de Garantieservice niet, en is niet aansprakelijk voor schade of verlies van digitale data die zijn opgeslagen in gerepareerde Producten. Bovendien is XPG tijdens de levering in geen geval aansprakelijk voor enige schades aan het Product en enig verlies van digitale data die zijn opgeslagen in het Product. Bijgevolg wordt het aangeraden om een back-up te maken van uw digitale data in het Product en om deze digitale data te verwijderen uit het Product, voordat u deze verstuurd naar XPG voor Garantieservice, indien het Product is uitgerust met een opslagfunctie.

3.3 Voor zover dat de geldende wetten en regelgeving dit toestaan zal XPG onder deze Garantie in geen geval aansprakelijk zijn voor gederfde winst, verwachte besparingen en digitale data, of indirect, incidentele of gevolgschade of schade veroorzaakt door Producten.

3.4 XPG vervaardigt Producten voor consumenten en business-class. Aangezien Producten niet ontworpen zijn voor extreme precisietechnologie of absolute veiligheidstoepassingen, wordt het niet aangeraden om de Producten te gebruiken in life-support machines of andere nooduitrusting, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of dood als zulke uitrusting defect is of een storing ondergaat, waaronder, hoewel niet beperkt tot, medische of medisch gerelateerde apparatuur, militaire uitrusting of uitrusting gerelateerd aan het leger, vliegtuigen, verkeersleidingsapparatuur, systemen ter voorkoming van rampen, verbrandingscontrolesystemen, nucleaire energiesystemen enzovoorts. XPG is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of dood, of verlies of schade aan eigendom voortvloeiend uit een dergelijke soort toepassing zoals hierboven genoemd.

3.5 XPG geeft geen andere garanties, inbegrepen enige garantie op verkoopbaarheid of de gezondheid van een specifieke persoon, uitdrukkelijk of impliciet door de Producten. In het geval dat een wet of regelgeving van een specifiek land/regio de uitsluiting van impliciete garantie verbiedt (bijv. garantie op verkoopbaarheid en op de gezondheid), zullen de voorwaarden van XPG's impliciete garantie onderhevig zijn aan zulke wetten/regelgeving of de hieronder staande Garantievoorwaarde, die korter is.