Thông tin bảo hành

 

Bảo hành này chỉ áp dụng toàn bộ cho tất cả các sản phẩm mang thương hiệu XPG (chỉ trong phạm vi những sản phẩm được nêu trong Điều 1, sau đây được gọi là “Sản phẩm”), và thay thế tất cả các bảo hành và tuyên bố khác, dù là bằng lời nói hay văn bản giữa bạn và XPG.

 

1. Điều khoản bảo hành và sản phẩm áp dụng
* Ngoại lệ bảo hành

1 năm Bảo hành 2 năm Bảo hành 3 năm Bảo hành 5 năm Bảo hành

● XPG INFAREX M20
● XPG INFAREX M10+R10
● XPG INFAREX R10
● XPG INFAREX K10
● XPG INFAREX K20
● XPG EX500

● XPG Gaming Audio
● XPG BATTLECRUISER
● XPG INVADER
● XPG BATTLEGROUND XL
● XPG BATTLEGROUND XL PRIME
● XPG SUMMONER
● XPG PRIMER
● XPG VENTO 120
● XPG PRIME ARGB Extension CABLE
-VGA / MB
● XPG PRIME ARGB LED STRIP

● XPG SD700X
● XPG PYLON

● XPG Gaming SSD
● XPG LEVANTE

6 năm Bảo hành 10 năm Bảo hành Trọn đời Bảo hành

● XPG SX950

● XPG CORE REACTOR

● XPG Gaming Memory Module
● XPG Gaming Memory Card

Lưu ý 1 : Ổ cứng SSD dựa trên TBW và thời gian bảo hành.

Lưu ý 2 : Các điều kiện bảo hành cho ổ cứng di động SSD/ Thẻ nhớ không bao gồm các trường hợp sử dụng sau :
A. Giám sát video
B. Bảo mật
C. Giám sát
D. Camera IP
E. Ghi âm trong xe
F. Thiết bị Setup Box ghi liên tục
G. Các thiết bị ghi dữ liệu liên tục như máy chủ

Lưu ý 3 : XPG có quyền xác định sản phẩm nào đủ điều kiện sửa chữa.


1.1 Mô đun DRAM XPG:
Mô đun DRAM XPG nằm trong phạm vi bảo hành trọn đời, tính từ ngày mua.

1.2 Ổ SSD XPG:
SSD của XPG được bảo hành hữu hạn 5 năm, tính từ ngày mua.
Ngoại trừ:
(1) SX950 được bảo hành hữu hạn 6 năm.
(2) SX6000 Lite có thời hạn bảo hành ba năm nếu mua trước ngày 01/07/2019.

1.3 Bộ nhớ ngoài XPG:
Ổ HDD ngoài và SSD ngoài của XPG được bảo hành ba năm, tính từ ngày mua.

1.4 Âm thanh Chơi game XPG:
Âm thanh Chơi game XPG được bảo hành hai năm, tính từ ngày mua.

1.5 Chuột Chơi Game XPG, Tấm Rê Chuột Chơi Game, Bàn Phím Chơi Game:
Chuột Chơi Game XPG, Tấm Rê Chuột Chơi Game, Bàn Phím Chơi Game có thời hạn bảo hành khác nhau tùy theo từng sản phẩm.

1.6 Phụ Kiện PC Chơi Game XPG:
Phụ Kiện PC Chơi game XPG được bảo hành hai năm, tính từ ngày mua.
Ngoại trừ: XPG CORE REACTOR được bảo hành mười năm, XPG LEVANTE được bảo hành năm năm và XPG PYLON được bảo ba năm năm.

 

* Lưu ý: Trong trường hợp pháp luật hoặc quy định của một quốc gia/khu vực cụ thể yêu cầu bảo hành với những điều khoản cụ thể đối với Sản phẩm thì tại quốc gia/khu vực đó, XPG sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành cho người tiêu dùng địa phương theo đúng luật pháp hoặc quy định đó.

 

2. Dịch vụ bảo hành

2.1 Tuân theo các điều khoản và điều kiện ghi bên dưới, XPG cung cấp mà không tinh phí đối với các dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế cho các Sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng (sau đây gọi là “Dịch vụ bảo hành”). Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ban đầu. Nếu cần tới Dịch vụ bảo hành, khách hàng cần cung cấp mọi tài liệu để chứng minh ngày mua hàng ban đầu. Nếu không thể xác định ngày mua hàng ban đầu thì XPG sẽ xác định thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hành theo số sê-ri Sản phẩm.

2.2 Vui lòng liên hệ với đại lý mua hàng ở địa phương để được trợ giúp. Hoặc, khách hàng cũng có thể chọn Yêu cầu dịch vụ bảo hành trên trang web Dịch vụ RMA của ADATA. Khi yêu cầu qua trang, XPG sẽ cung cấp Dịch vụ bảo hành từ trụ sở XPG. Trong trường hợp này, chi phí vận chuyển và bảo hiểm có liên quan đến việc chuyển Sản phẩm về XPG sẽ do khách hàng chi trả và XPG sẽ trả chi phí cho toàn bộ việc vận chuyển và bảo hiểm liên quan khi gửi trả Sản phẩm lại cho khách hàng sau khi đã thực hiện xong Dịch vụ bảo hành.

2.3 Vui lòng lưu ý:
(1) XPG có thể thay thế Sản phẩm lỗi bằng một sản phẩm dự phòng có trong kho, thay vì sửa chữa Sản phẩm, và sau khi thay thế, XPG có toàn quyền thải bỏ Sản phẩm bị lỗi. Do đó, trong trường hợp này, Sản phẩm đã được sửa chữa mà khách hàng nhận được có thể không phải là Sản phẩm ban đầu mà khách hàng đã gửi cho Dịch vụ bảo hành, đồng thời, Sản phẩm ban đầu cũng sẽ không được gửi trả lại cho khách hàng.
(2) Trong trường hợp Sản phẩm đó đã bị ngừng sản xuất hoặc dịch vụ sửa chữa của nhà máy không còn được cung cấp nữa, XPG sẽ có toàn quyền đề xuất một sản phẩm thay thế có cùng cấp độ hoặc hạng loại như Sản phẩm đó.

 

3. Phạm vi bảo hành và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

3.1 Bảo hành này không áp dụng với những hỏng hóc hoặc hư hại Sản phẩm do các yếu tố liên quan đến con người hoặc bất kỳ yếu tố bất thường nào khác gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn:
(1) Trục trặc hoặc hư hỏng do các tình huống bất khả kháng như thiên tai hoặc bất kỳ việc sử dụng bất hợp lý của bất kỳ người nào.
(2) Sản phẩm đã được sửa chữa hoặc tháo rời bởi một kỹ thuật viên không được ủy quyền.
(3) Nhãn bảo hành đã bị thay thế, hư hại hoặc thiếu.
(4) Số ê-ri sản phẩm không đúng với hồ sơ XPG hoặc khó xác định được.

Ngoại lệ bảo hành

3.2 Bảo hành này KHÔNG BAO GIỜ áp dụng cho việc phục hồi hoặc sao lưu bất kỳ dữ liệu số nào trên Sản phẩm. XPG không bảo đảm cho tính toàn vẹn của dữ liệu số trên Sản phẩm trong và sau khi thực hiện Dịch vụ bảo hành, và không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hư hại hoặc mất mát nào liên quan đến dữ liệu số được lưu trữ trên Sản phẩm được bảo hành. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, XPG không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào với Sản phẩm hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu số nào lưu trong Sản phẩm, trong quá trình giao Sản phẩm này. Theo đó, trước khi gửi Sản phẩm đến XPG để nhận Dịch vụ bảo hành, nếu trong sản phẩm có lưu trữ dữ liệu, khách hàng nên sao chép dữ liệu số từ Sản phẩm ra và xóa những dữ liệu đó khỏi Sản phẩm.

3.3 Trong phạm vi pháp luật và quy định hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, XPG sẽ không chịu trách nhiệm theo Bảo hành này đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với các khoản tiết kiệm dự kiến và dữ liệu số, hoặc sự mất mát hoặc hư hại gián tiếp, vô tình hoặc do hậu quả mà Sản phẩm này gây ra.

3.4 XPG sản xuất Sản phẩm cấp độ doanh nghiệp và tiêu dùng. Do Sản phẩm không được thiết kế cho những công nghệ chính xác cao hoặc những ứng dụng an toàn tuyệt đối, nên không được dùng các Sản phẩm này trong máy móc hỗ trợ sự sống hoặc các thiết bị khẩn cấp khác mà có thể dẫn đến thương tật cá nhân hoặc tử vong nếu những thiết bị đó bị hỏng hóc hoặc ngừng hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiết bị y tế hoặc liên quan đến y tế, thiết bị quân sự hoặc liên quan đến quân sự, máy bay, thiết bị kiểm soát giao thông, hệ thống phòng ngừa thảm họa, hệ thống kiểm soát cháy nổ, hệ thống năng lượng hạt nhân, vân vân. XPG sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thương tật cá nhân hoặc tử vong, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại tài sản nào phát sinh từ việc sử dụng như đã đề cập ở trên.

3.5 XPG không đưa ra bất kỳ bảo hành nào khác, bao gồm bất kỳ sự đảm bảo nào liên quan đến khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, dù là rõ ràng hay ngụ ý của Sản phẩm. Trong trường hợp bất kỳ điều luật hoặc quy định của một quốc gia/khu vực cụ thể nghiêm cấm việc loại trừ bảo hành ngụ ý (tức là bảo đảm khả năng tiêu thụ và tính phù hợp) thì các điều khoản bảo hành ngụ ý của XPG sẽ tuân theo các điều luật/quy định hoặc điều khoản Bảo hành theo đó, tùy theo điều nào ngắn hơn.

3.5 XPG không đưa ra bất kỳ bảo hành nào khác, bao gồm bất kỳ sự đảm bảo nào liên quan đến khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, dù là rõ ràng hay ngụ ý của Sản phẩm. Trong trường hợp bất kỳ điều luật hoặc quy định của một quốc gia/khu vực cụ thể nghiêm cấm việc loại trừ bảo hành ngụ ý (tức là bảo đảm khả năng tiêu thụ và tính phù hợp) thì các điều khoản bảo hành ngụ ý của XPG sẽ tuân theo các điều luật/quy định hoặc điều khoản Bảo hành theo đó, tùy theo điều nào ngắn hơn.