CASTER RGB DDR5

CASTER RGB DDR5

VƯỢT QUA MỌI GIỚI HẠN

FUSION 1600 TITANIUM

FUSION 1600 TITANIUM

CẤP NGUỒN VƯỢT TRỘI

GAMMIX S70 BLADE

GAMMIX S70 BLADE

SẮC BÉN NHƯ DAO CẠO

XENIA 15G

XENIA 15G

DOMAIN THEO CÁCH CỦA BẠN

Nhóm Sản Phẩm

Có gì mới

https://webapi3.adata.com/storage/news/power_for_xtreme_gaming_logo_red_dot_1000x1000.jpg

XPG Wins Three 2023 Red Dot Design Awards

https://webapi3.adata.com/storage/news/xpg_xenia_15g_banner_1000x1000.jpg

XPG revealed XENIA 15G Gaming Laptop

https://webapi3.adata.com/storage/news_and_events/cybercoreii_pr_1080x1080.jpg

XPG launches CYBERCORE II Platinum ATX3.0 Certified and PCIe 5.0 Ready PSU

https://webapi3.adata.com/storage/news/adata_xpg_ces_2023_press_release_banner_1080x1080.jpg

Join ADATA / XPG at CES 2023 to Experience the Latest Innovations in Xtreme Performance

https://webapi3.adata.com/storage/news/800x800_en.jpg

XPG Announces Xtreme Saga Fan Club Wave 2: CryptoMera NFT Collection

https://webapi3.adata.com/storage/news/lancer_series_7200_social_banner_1000x1000.jpg

ADATA and XPG Memory Supports Latest Intel Z790 Platforms